Besöksadress:  Lundbygatan 3E  Visby
 

Vad gäller ??
YKB Fortbildning:  För dig som tagit ett C- körkort innan 10 sep 2009 gäller följande:

Då har man s,k hävdvunnen rätt, vilket innebär att man skall ha gått 5 delkurser (35 tim) hos en eller flera olika godkända utbildare, innan datumet på YKB-kortet fallit. Har datumet fallit utan att man gått alla 5 delar återfår man rätten att köra yrkesmässigt igen när man har ett nytt YKB kort. Man behöver alltså inte gå en grundutbildning. Dessa delar kan man gå hos en eller olika utbildare ( de flesta följer numer samma upplägg, men rådfråga dock så inga moment missas ) Kurserna behöver inte gås i någon särskild ordning.


YKB gäller i 5 år.
ADR   Farligt Gods

F.o.m 1 mars 2019 kommer ADR proven att skrivas på Trafikverket och inte hos utbildaren.

Observera att du kan repetera ett år innan intyget går ut, utan att det förkortar giltghetstiden på 5 år för intyget.


 

Utbildningar på gång
under 2020


Körkort C,CE och D2020


Arbete på väg
Steg 1.1,1.2,1.3 2.1
(Nivå 1&2 )
21 jan

Steg 2.2 ( Nivå 3A )
21-22 jan
*


YKB
Del 5
Säkerhet och Kundfokus
Tors 23 jan

*
YKB 
Del 4 Ergonomi & Hälsa
Lör 15 feb

*

ADR Repetition
Grund, Klass 1 o Tank
18-20 februari

*

YKB Fortbildning Gods
Del 1  Sparsam körning
Ons 4 mars
Del 2 Godshantering
Tors 5 mars
Del 3 Lagar & Regler
Fre 6 mars
Del 5  Säkerhet & Kundfokus
Mån 9 mars
Del 4  Ergonomi & Hälsa
Tis 10 mars


*

ADR 1.3 
1 dag
För alla som arbetar med någon form av farligt gods.
Efter godkänd kurs får man transportera:
Begränsad mängd
Reducerad mängd
Värdberäknad mängd
Tors 12 mars


*


Examination av lastmaskin och fordonsmonterad kran
( Förkunskaper krävs )
Ring för info