Ett gotländskt företag


Besöksadress:  Lundbygatan 3E  Visby
 

Vad gäller ??
YKB Fortbildning:  För dig som tagit ett C- körkort innan 10 sep 2009 gäller följande:

Då har man s,k hävdvunnen rätt, vilket innebär att man skall ha gått 5 delkurser (35 tim) hos en eller flera olika godkända utbildare, innan datumet på YKB-kortet fallit. Har datumet fallit utan att man gått alla 5 delar återfår man rätten att köra yrkesmässigt igen när man gått alla 5 delkurser och har ett nytt YKB kort. Man behöver alltså inte gå en grundutbildning. Dessa delar kan man gå hos en eller olika utbildare ( de flesta följer numer samma upplägg, men rådfråga dock så inga moment missas ) Man behöver inte gå kurserna i någon särskild ordning.


YKB gäller i 5 år.

YKB Grundutbildning: Om man tar ett C-körkort  efter 10 sep 2009, så måste man gå en YKB Grundutbildning på minst 140 tim om man vill köra yrkesmässigt.  
Efter avslutad kurs skriver man ett YKB-prov på Trafikverket.
Vill man behålla behörigheten att köra yrkesmässigt så är det fortbildningskurs på 35 tim (5 delkurser) som skall vara gjorda inom 5 år.  
Om man inte uppdaterar inom 5 år, alltså YKB-kortet blir ogiltigt, förlorar man rätten att köra yrkesmässigt men man kan sen gå 35 tim och återfå rätten igen. 
Grundutbildning behöver alltså aldrig göras om.

ADR   Farligt Gods

F.o.m 1 mars 2019 kommer ADR proven att skrivas på Trafikverket och inte hos utbildaren.

Observera att du kan repetera ett år innan intyget går ut, utan att det förkortar giltghetstiden på 5 år för intyget.

 

Utbildningar på gång
under 2022

Körkort C,CE och D

      *
  

Arbete på väg 
Steg 1,1-1,3, 2,1
Ons 7 dec
*
Arbete på väg 
(Skyltkurs) 
Steg 2,2 (3A)

*


ADR 1.3 
För er som behöver köra Begränsad mängd
Reducerad mängd
Värdeberäknad mängd
Och för er som hanterar farligt gods på arbetsplatsen.
Tors 15 dec


YKB Fortbildning
Gods

Del 1 Effektiv körning


Del 2 Godshantering


Del 3 Lagar Och Regler
Tors 8 dec

Del 4 Ergonomi & Hälsa
24 januari-23

Del 5 Trafiksäkerhet

Mån 12 dec2023
ADR Förstagångsutbildning
Grund  (styckegods)
9-11 januari
Klass 1
12 januari

*
ADR repetition 

Grund( styckegods)
tis-ons 17-18 januari
Klass 1
Ons 18 januari
Tank
tors 19 januari


*
ADR Grund
Förstagångsutbildning
6-8 mars
ADR Tank
Förstagångsutbildning 
9-10 mars

*


YKB Grundutbildning

140 tim Gods
6 nov-1 dec-23
Heltid
Komplettering på 35 tim för dig som har ett busskort och YKB Grundutbildning Buss
och vill ta eller har ett C.
Detta sker 2:a veckan alltså vecka 45 
*
Examination av lastmaskin och fordonsmonterad kran
( Förkunskaper krävs )
Ring för info