Besöksadress:  Lundbygatan 3E  Visby
 

Vad gäller ??
YKB Fortbildning:  För dig som tagit ett C- körkort innan 10 sep 2009 gäller följande:

Då har man s,k hävdvunnen rätt, vilket innebär att man skall ha gått 5 delkurser (35 tim) hos en eller flera olika godkända utbildare, innan datumet på YKB-kortet fallit. Har datumet fallit utan att man gått alla 5 delar återfår man rätten att köra yrkesmässigt igen när man gått alla 5 delkurser och har ett nytt YKB kort. Man behöver alltså inte gå en grundutbildning. Dessa delar kan man gå hos en eller olika utbildare ( de flesta följer numer samma upplägg, men rådfråga dock så inga moment missas ) Kurserna behöver inte gås i någon särskild ordning.


YKB gäller i 5 år.

YKB Grundutbildning: Om man tar ett C-körkort  efter 10 sep 2009, så måste man gå en YKB Grundutbildning på minst 140 tim om man vill köra yrkesmässigt.  
Efter avslutad kurs skriver man ett YKB-prov på Trafikverket.
Vill man behålla behörigheten att köra yrkesmässigt så är det fortbildningskurs på 35 tim (5 delkurser) som skall vara gjorda inom 5 år.  
Om man inte uppdaterar inom 5 år, alltså YKB-kortet blir ogiltigt, förlorar man rätten att köra yrkesmässigt men man kan sen gå 35 tim och återfå rätten igen. 
Grundutbildning behöver alltså aldrig göras om.

ADR   Farligt Gods

F.o.m 1 mars 2019 kommer ADR proven att skrivas på Trafikverket och inte hos utbildaren.

Observera att du kan repetera ett år innan intyget går ut, utan att det förkortar giltghetstiden på 5 år för intyget.

 

Utbildningar på gång
under 2021


SEMESTERSTÄNGT 
ÖPPNAR 16 AUG Körkort C,CE och D
      *
         


ADR Repetition

Grund, Klass 1 och Tank 
13-15 sep

  

     

 

ADR intyg som förfaller mellan 1 mars 2020-1 sep 2021 förlängs fram till 30 sep 2021

*
YKB Fortbildning
Gods

Del 1 Effektiv körning


Del 2 GodshanteringDel 3 Lagar Och Regler


Del 4 Ergonomi & Hälsa


Del 5 Trafiksäkerhet


*
Arbete på väg
Steg 1,1-1,3 och 2,1*
APV 2.2 ( skyltansvar)


*


YKB Grundutbildning 140 tim Gods
1 Nov-26 nov
Heltid

*
Examination av lastmaskin och fordonsmonterad kran
( Förkunskaper krävs )
Ring för info