Besöksadress:  Lundbygatan 3E  Visby
 
 

Vad gäller ??
YKB Fortbildning:  För dig som tagit ett C- körkort innan 10 sep 2009 gäller följande:

Då har man s,k hävdvunnen rätt, vilket innebär att man skall ha gått 5 delkurser (35 tim)  innan 10 sep 2016 hos en eller flera olika godkända utbildare. Man behöver alltså inte gå alla hos en och samma. ( de flesta följer numer samma upplägg ) Kurserna behöver inte gås i någon särskild ordning.
Om man inte är färdig med alla delkurser till 10 sep 2016 förlorar man rätten att köra yrkesmässigt men behöver inte gå någon grundutbildning utan man måste efter 10 sep 2016 gå alla delkurser igen för att återfå rätten att köra yrkesmässigt. Dessa gäller sedan i 5 år.
 

Utbildningar på gång
under 2018


Körkort C,CE och D

*


Arbete på väg
Nivå 1 & 2

Tors 11 okt

*

Arbete på väg
Nivå 1&2

Tis 30 okt

*
YKB Grundutbildning Gods 140 tim
Start  26 november  -     21 dec


F.o.m 1 mars 2019 kommer ADR proven att skrivas på Trafikverket.

Observera att du kan repetera ett år innan intyget går ut, utan att det förkortar giltghetstiden på 5 år för intyget.


*
Examination av lastmaskin och fordonsmonterad kran
( Förkunskaper krävs )
Ring för info