Besöksadress:  Lundbygatan 3E  Visby
 

Vad gäller ??
YKB Fortbildning:  För dig som tagit ett C- körkort innan 10 sep 2009 gäller följande:

Då har man s,k hävdvunnen rätt, vilket innebär att man skall ha gått 5 delkurser (35 tim) hos en eller flera olika godkända utbildare, innan datumet på YKB-kortet fallit. Har datumet fallit utan att man gått alla 5 delar återfår man rätten att köra yrkesmässigt igen när man har ett nytt YKB kort. Man behöver alltså inte gå en grundutbildning. Dessa delar kan man gå hos en eller olika utbildare ( de flesta följer numer samma upplägg, men rådfråga dock så inga moment missas ) Kurserna behöver inte gås i någon särskild ordning.


YKB gäller i 5 år.
ADR   Farligt Gods

F.o.m 1 mars 2019 kommer ADR proven att skrivas på Trafikverket och inte hos utbildaren.

Observera att du kan repetera ett år innan intyget går ut, utan att det förkortar giltghetstiden på 5 år för intyget.


 

Utbildningar på gång
under 2020Körkort C,CE och D
*

          

YKB Fortbildning Gods

Del 2  Godshantering
Ons 7 okt
tors 29 okt

Del 1 Sparsam körning
Tors 8 okt
Del 3 Lagar & Regler
Fre 9 okt
Tis 27 okt

Del 5 Riskmedvetenhet
Mån 12 okt
Lör 28 nov

Del 4 Ergonomi & Hälsa
Tis 13 okt
Lör 17 okt
Lör 14 nov


*


YKB Grund 140 tim Gods
Heltid
2 -26 nov
 ( Minst 21 år, eller fyller 21 under kurstiden. Färdigt körkortstillstånd för minst grupp 2)
*

ADR Förstagångsutbildning
Grund och Klass 1
mån 30 nov- Fre 4 dec

Förstagång Tank
mån-tis 7-8 dec
*


Examination av lastmaskin och fordonsmonterad kran
( Förkunskaper krävs )
Ring för info