Besöksadress:  Lundbygatan 3E  Visby
 

Vad gäller ??
YKB Fortbildning:  För dig som tagit ett C- körkort innan 10 sep 2009 gäller följande:

Då har man s,k hävdvunnen rätt, vilket innebär att man skall ha gått 5 delkurser (35 tim) hos en eller flera olika godkända utbildare, innan datumet på YKB-kortet fallit. Har datumet fallit utan att man gått alla 5 delar återfår man rätten att köra yrkesmässigt igen när man har ett nytt YKB kort. Man behöver alltså inte gå en grundutbildning. Dessa delar kan man gå hos en eller olika utbildare ( de flesta följer numer samma upplägg, men rådfråga dock så inga moment missas ) Kurserna behöver inte gås i någon särskild ordning.


YKB gäller i 5 år.
ADR   Farligt Gods

F.o.m 1 mars 2019 kommer ADR proven att skrivas på Trafikverket och inte hos utbildaren.

Observera att du kan repetera ett år innan intyget går ut, utan att det förkortar giltghetstiden på 5 år för intyget.


 

Utbildningar på gång
under 2021Körkort C,CE och D
      *
         


ADR Repetition

Grund    8 mars

Klass 1   9 mars

Tank      10 mars

 

ADR intyg som förfaller mellan 1 mars 2020-1 feb 2021 förlängs fram till 28 feb 2021

*
YKB Fortbildning
Gods

Del 1 Effektiv körning
Lör 20 mars

Del 2 Godshantering
Fre 19 mars


Del 3 Lagar Och Regler


Del 4 Ergonomi & Hälsa
Ons 17 mars
Tis 20 april


Del 5 Trafiksäkerhet
Tis 23 mars

*
Arbete på väg
Steg 1,1-1,3 och 2,1
Ons 7 april
*
APV  ( skyltansvar)
Ons-Tors 7-8 april
*
ADR Förstagångsutbildning
Grund (Styckegods)
26-28 april
Klass 1
29 april
*

YKB Grundutbildning 140 tim Gods
1 Nov-26 nov
Heltid

*
Examination av lastmaskin och fordonsmonterad kran
( Förkunskaper krävs )
Ring för info