Besöksadress:  Lundbygatan 3E  Visby
 

Vad gäller ??
YKB Fortbildning:  För dig som tagit ett C- körkort innan 10 sep 2009 gäller följande:

Då har man s,k hävdvunnen rätt, vilket innebär att man skall ha gått 5 delkurser (35 tim)  innan 10 sep 2016 hos en eller flera olika godkända utbildare. Man behöver alltså inte gå alla hos en och samma. ( de flesta följer numer samma upplägg ) Kurserna behöver inte gås i någon särskild ordning.
Om man inte är färdig med alla delkurser till 10 sep 2016 förlorar man rätten att köra yrkesmässigt men behöver inte gå någon grundutbildning utan man måste efter 10 sep 2016 gå alla delkurser igen för att återfå rätten att köra yrkesmässigt. Dessa gäller sedan i 5 år.
 

Utbildningar på gång
under 2019


Körkort C,CE

*

Arbete på väg
Nivå 1 & 2  och
Nya kraven  1.1  1.2  1.3 och  2.1
Tis 1 okt

*
Arbete på väg  Nivå 3A
och nya kraven 2.2
Tis-ons
1-2 okt


*


*
Arbete på väg
Nivå 1 & 2  och
Nya kraven  1.1  1.2  1.3 2.1
Fredag 1 nov


YKB Fortbildning GODS

9 okt   Del 1        Sparsam körning

10 okt  Del 2
Godstransporter

11 okt  Del 5
Säkerhet & Kundfokus

14 okt  Del 3
Lagar & Regler

15 okt  Del 4
Ergonomi & Häla
*

YKB  Grundutbildning Gods 140 tim
4 november-28 nov
Heltid

*
ADR  Repetition
Grund  och Klass 1
och Tank
10-12 Dec
OBS

F.o.m 1 mars 2019 kommer ADR proven att skrivas på Trafikverket.

Observera att du kan repetera ett år innan intyget går ut, utan att det förkortar giltghetstiden på 5 år för intyget.


*
Examination av lastmaskin och fordonsmonterad kran
( Förkunskaper krävs )
Ring för info